Påmeldingsskjema blir sendt ut til tidligere og aktuelle utstillere ila. april.

Ønsker du å delta som utstiller på Landbrukets dag 2023? Ta kontakt! Frist påmelding til årets messe er satt til den 01. juni 2023.