Landbrukets Dag 14.-16. august 2020, på Evjemoen, kanselleres

Landbrukets Dag 14.-16. august 2020, på Evjemoen, kanselleres

Det er med beklagelse vi må meddele at årets Landbrukets Dag (tidligere kalt Naturligvis), mat - og landbruksmesse som var planlagt i dagene 14.–16. august må kanselleres.

Dette som følge av pålegg fra våre folkevalgte om ikke å samle mer enn 500 personer på samme sted før tidligst 01. september.

Vi håper å komme sterkt tilbake: Landbrukets Dag 2021 er allerede berammet til 13.–15. august 2021.

 

Mvh
Torbjørn Bjoraa
Prosjektleder Landbrukets Dag
Tlf 97493200