Invitasjon til Landbrukets dag 2020

Invitasjon til Landbrukets dag 2020

Tidligere - og nye utstillere på messen Landbrukets Dag (Naturligvis) : Landbrukets Dag (tidligere kalt Naturligvis), årets utgave av mat - og landbruksmesse arrangeres i dagene 14.–16. august på Evjemoen. Evje og Hornnes kommune.


Vi vil også i år gjøre vårt aller beste for å få til en attraktiv messe med mange spennende og dyktige utstillere. Det er i første rekke dere utstillere som gjør messen levende og interessant for de besøkende.
I rekordåret 2017 var det mer enn 130 utstillere - og i overkant av 14 000 besøkende innenfor portene i løpet av tre hektiske dager. I 2019 var det like mange utstillere, men noe færre besøkende, værforholdene var ikke optimale.
Planleggingen og forberedelsene for årets messe er godt i gang. Vi håper i år å kunne utvide messen hva angår både antall utstiller og besøkende. 
For arrangøren er det et ønske at utstillerne melder seg på så tidlig som mulig. Vi håper dere har både lyst og anledning til å delta, og ønsker dere hjertelig velkommen til Evjemoen.

Tema for årets messe vil være TRE.

Vennligst fyll ut og returner vedlagte påmeldingsskjema så hurtig som mulig, og senest innen 15 juni.
Vedlagte påmeldingsskjema må først lagres på din egen PC / datamaskin, før utfylling er mulig!

Vær vennlig å ta kontakt om det er noe dere lurer på!
Ha en fin dag!

For påmelding - kontakt undertegnede på telefon eller e-post

Skjema finner du her
(Lagre skjema på din datamaskin, fyll ut - og send inn )

 

Torbjørn Bjoraa
Prosjektleder Landbrukets Dag
Tlf 97493200

post@landbruketsdag.no

 

 

Retningslinjer for utstillere Landbrukets Dag (Naturligvis) 2019

PÅMELDING:
Landbrukets Dag SA (LD) forbeholder seg retten til å avvise påmeldinger som ikke er i samsvar med retningslinjer og avtaler for arrangementet. Ingen utstiller har krav på fast plass flere år etter hverandre. Det tillates ikke framleie, bytte av utstillingsplass, eller å ta andre selgere inn på egen stand.

PÅMELDINGSAVGIFT:
Det innkreves en grunnavgift på kr 500,- eks mva fra alle utstillerne som får tildelt plass. Denne refunderes ikke.
Alle utstillere blir fakturert stand-leie når påmelding er registrert.

ADGANGSBEVIS:
Hver utstiller disponerer 1 stk. adgangsbevis (maskinutstillere 1 stk. pr 50m2). Dersom det er behov for flere, koster dette kr 100,- pr stk. Adgangsbevisene blir lagt i utstillerkonvolutt.

UTSTILLINGSPLASSEN:
Utstillere skal benytte oppmerkede plasser. Inn- og utkjøring må foregå på en skånsom måte, søke å unngå skader på utstillingsområdet.
Ved ankomst Evjemoen må alle ta kontakt med messekontor for å få anvist stand/plassering. Montering av stand kan begynne torsdag fra kl 12.00, og må være avsluttet i god tid før åpnings tidspunktet fredag kl 13.00. Dersom tildelt plass ikke benyttes innen dette tidspunktet, kan plassen tildeles andre interesserte utstillere.

Området er stengt for bilkjøring i åpningstiden. Utstillerne må ikke avslutte salg eller ta ned stand før utstillingen stenger, søndag kl 17.00.

UTSTYR PÅ STANDEN:       
Utstiller må selv ha med alt utstyr som behøves for montering og opphold. Dette gjelder bord, stoler, duker, stativer, med mer. Utstillere som har bestilt strøm, må ta med minimum 25 m jordet skjøteledning. Bruk av stemmeforsterker/ høgtaler er ikke tillatt. Lydanlegg skal være på lav styrke (ikke generende for nærmeste nabo). 

KULTURTORGET:
Kulturtorget er beregnet på små utstillere (enmannsbedrifter) som omsetter egenproduserte varer.

SALG:
Standen kan kun benyttes til salg av de vareslag som er omtalt ved påmeldingen

Dersom det selges varer av annen art kan utstiller bortvises
Salg av spiselig vare må avklares på forhånd
Utstillere gis ikke anledning til å selge noen form for drikke
Utstiller er selv ansvarlig for godkjenning fra Mattilsynet.
Salg av lodd eller arr. av lotteri er tillatt kun fra bestilt stand. Utstiller må selv ordne med løyve fra lotteritilsynet

FORSIKRING:
Utstiller står selv ansvarlig for de produkter de selger, og for å ha forsikret sine varer. Utstiller er ansvarlige for skader utstiller påfører personer, innredninger, bygninger eller anlegg. LD dekker ikke tap eller tilbakebetalinger av utlegg i forbindelse med ”Force Majeure”

VAKTHOLD:
LD har patruljerende vakthold på Evjemoen fra torsdag kveld til søndag når messen stenger.

PARKERING:
Parkering ved standen må avtales på forhånd.
For øvrig vil utstillerne bli henvist til egen parkeringsplass ved inngang. Parkering er gratis. Det er tillatt med overnatting inne på utstillerområdet.

RENHOLD:
Utstillerne har ansvar for renhold foran egen utstillingsplass, og for rydding av søppel etter at standen avsluttes. Dersom dette ikke er utført vil den enkelte utstiller bli belastet med en avgift for søppeltømming på kr 500,-.

BEREDSKAP!
Alle må gjøre seg kjent med beredskapsplan
(Blir lagt i respektive utstillerkonvolutter. Utleveres fra messekontoret ved ankomst.)

Mål: Fornøyde utstillere besøkende og frivillige!

 

Landbrukets Dag SA,
Postboks 267, 4734 Evje
Mail: post@landbruketsdag.no

Tlf: 974 93 200
Torbjørn Bjoraa / prosjektleder