Nytt styre i Landbrukets Dag SA

Nytt styre i Landbrukets Dag SA

Som tidlegare nemnd så er det Torbjørn Helle, frå Konsmo, som no he teke over som øvste leiar i styret for samskipnaden Landbrukets Dag. Med seg på laget fær han no ordføraren i Evje & Hornnes, Bjørn Alfred Ropstad (bilete ), som nestleiar. (foto: øystein moi )

Andre faste styremedlemmer vert Inger Liv Røyter Thoresen frå Hægeland, Anne Lill F. Roland, frå Finsland -  og Margit Dale frå Valle.
På varamannslista finn me og  kjemde namn som Tarald Myrum ( tidlegare ordførar i Valle) og Marianne Goderstad frå Tvedestrand.
Byglendingen Olav Lidtveit vert ny leiar av valnemnda, og med seg i denne viktige komiteen fær han honndølen, campingplasstyraren - og kornprodusenten Notto Hornnes. Reidun Svaland, kjend kvinne i bondelagssamanheng, vert og med i valnemnda.
Revisoren, det komande året, heiter Bjørgulv N. Berg.